Archive for the ‘Säpo’ category

Johan Pehrson och Morgan Johansson sluter upp bakom terrorismen

december 15, 2010

En ensam virrhjärna med det antagna syftet att döda oskyldiga människor är död, en påminnelse för oss alla att absolut säkerhet inte existerar, eller kan existera, i något samhälle.

Syftet för virrhjärnan var aldrig att döda människor, syftet var att påtvinga politiska förändringar, skapa konflikt och tvinga oss att ifrågasätta tanken på ett fritt öppet samhälle ytterligare, bortom de repressiva steg som redan tagits de tre senaste åren. Att döda och att hota är bara de redskap som en fanatiker och galning av den härkalibern har att ta till.

Ingen förbipasserande dog och det är fortfarande farligare att åka skidor, hämta tidningen eller att backa ut sin bil ur garaget, än att shoppa i Stockholm.
Nu spekuleras vilt i media om det verkligen var en ensam galning, och jag kan konstatera att han i alla fall inte längre är ensam. Ledande politker ansluter sig nu till virrpannans uttalade mål, däribland Johan Pehrson (FP) och Morgan Johansson (S). I media ger de honom nu sitt fulla stöd och kräver att det fria samhället kringskärs ytterligare och att grundläggande fri och rättigheter ifrågasätts.
Det är inte utan att man undrar hur dessa herrar hade hanterat en invasion, genom att tvångsinternera sig själva och upplösa riksdagen månne?

Ett samhälle som försvarar sina medborgerliga fri och rättigheter genom att avskaffa dem har hamnat väldigt snett och att i detta läge nedgradera demokratin, expandera den genomruttna FRA lagen och släppa tyglarna om SÄPO helt, är att abdikera och ställa sig på terrorismens sida, varken mer eller mindre.

Mvh

M

Ibland gör den svenska ignoransen mig bestört

maj 17, 2010

Man behöver inte ens närma sig juridikstudier på högre nivå, det räcker med att vara vaken på Gymnasiets grundkurs i rättskunsap. Okunskap om lagen kan aldrig användas som ursäkt för brottslig verksamhet.
Man kan inte ursäkta en trafiköverträdelse med att man missade hastighetsskylten, eller en olaglig båtbrygga med att man inte visste att det krävdes bygglov, det hjälper inte.

Men som högt uppsatt på Säpo kan man konsekvent bryta mot grundlagen under tio års tid och framgångsrikt skylla på sig egen inkompetens, är inte det märkligt?

Media visar inget intresse, för de tusentals brottsofferna är ansiktslösa, namnlösa. Kanske är det du, någon du känner, eller kanske är det du som står på tur nästa gång?

Det här landet skrämmer mig allt mer. Människors, media’s och förtroendevaldas fullkomliga ointresse av att slå vakt om det mest grundläggande ett samhälle har, verkar allt mer etablerat. Hur kan 90kr i månaden för pensionärer väga tyngre än ett fungerande rättsamhälle? Hur kan en halv procents arbetslöshet upp eller ner prioriteras framför grundläggande demokratiska rättigheter. Hur kan en förbifart skapa mer debatt än när ett lands säkerhetstjänst/polis fullständigt struntar i vad lagen säger och åklagaren inte ens orkar göra en ansats till att ställa någon till svars?

Det är därför jag kommer att rösta Pirat 2010, ingen annan verkar ta demokratin på allvar. Ingen annan anser att rättssamhället bygger på vissa grundläggande principer. Det handlar inte om att ”strunta i 95 procent” av alla andra frågor, det handlar om att ställa sig frågan; vad är det som egentligen är viktigast, vilka grundläggande principer måste diskussionen om de andra 95 procenten utgå ifrån? Har man inte detta klart för sig, hur viktig är egentligen diskussionen runt pappamånader och jobbcoacher vara eller icke vara?

Ibland gör den svenska ignoransen mig bestört.

Mvh

M

This joke isn’t funny anymore…

december 14, 2009

Johan Pehrson (FP) är ledamot i justitieutskottet. Han bekräftar att en ny utredning är på gång om FRA’s nya roll som Säpo’s spionkompis. Jasså?? säger kristdemokraten Otto von Arnold och Annie ifrån Centerpartiet, också i samma utskott som Pehrsson. Annie drämmer även till med; ”Jag blev ganska förvånad … En så känslig lagstiftningsfråga borde ha förankrats i justitieutskottet, inte minst bland allianspartierna.” Jo, jag visste tjoar Linader i bakgrunden! Det är alltså dessa tafatta och bortdribbalde personer som ska ”granska” FRA, herre Jesus!

Vilken Circus, och nu talar vi om Sveriges två farligaste organisationer’s sammarbetsformer och befogenheter, en organisation som bevisligen och godtyckligt brutit mot grundlagen tidigare, samt en som på goda grunder anklagast för det samma.

Hur kan man ha så osedvaligt dålig fingertoppskänsla att man fortsätter med samma vulgära brist på transparans och rättsetik i denna fråga? Detta är fel ifrån början till slut, den rättsvidriga vandring propositionen om signalspaning vandrat får svenska medborgare att inte bara tappa tilltron till Alliansen utan detta har även spillt över på FRA som myndighet.

Vi har en punkterad lag som har antidemokratiska tendenser och som underminerar grundläggande fri och rättigheter, och vi har ett skadeskjutet FRA vars legitmitet är starkt ifrågasatt. Vi har ett Säpo som inte säger sig kunna göra sitt jobb. Allt detta för att man låst sig vid en FRA lag som är fullständigt oacceptabel, och som skapar ett FRA-monster som är ett direkt hot mot vår demokrati. Hur kan man tillåta sig att leka sandlåda över detta? Är detta regeringsduglighet, eller ens att ta politik som en seriös verksamhet?

Även FRA’s skamfilade rykte måste återupprättas, detta kan bara ske genom en sanningskommision och att Ingvar Åkesson får sparken så att det visslar om det. Om man ska bedriva spioneri, åsiktsregistering och andra ljusskygga verksamheter, då får man fan se till att man i alla fall har befolkningen och lagen bakom sig. Det som var tänkt att bli en uppdatering av ett legitim underättelsetjänst, spårade helt ur då maktfullkommliga tjänstemän inte nöjde sig med det som vore rimligt, då politiker valde att gå fel uppdragsgivares ärenden, och då fulspel sågs som den snabbaste vägen framåt.

För varje dag som går blir det ofrånkomliga fallet desto hårdare och ju mer oförutsägbara blir konsekvenserna, man ta tar sig för pannan, hur tänker dessa människors? Tror ni att vi glömmer, att vi släpper frågan, att den blir mindre viktigt över tid???

Vad är det för land vi lever i när spionchefen indirekt stiftar sina egna lagar, när politkerna inte förstår dem och medborgarna inte ges möjlighet att yttra sig. Vad är det för regering som är beredd att lämna walk-over i ett val för att en byrådirektör ska kunna onanera i sin egen maktfullkomlighet ute på Lovön?

Det här liket börjar lukta riktigt illa.

Gör det inte värre än vad det redan är, RIV UPP, GÖR OM, GÖR RÄTT!

Mvh

M

Eriksson aktualiserar återigen FRA frågans grundläggande problem

juli 21, 2009

Har precis följt presskonferensen med Anders Eriksson, där han lägger fram sin utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov.

Spontant, och sett utifrån ett fristående polisärt sammanhang är det en balanserad utredning som beaktar integritet såväl som effektivitets aspekter. Kriterierna är väl avvägda och risken för missbruk torde vara begränsade.

MEN

Utredningen aktualiserar igen FRA-lagens galenskap och Septemberöverenskommelsens haveri. I sig självt slår utredningen ner 3 av överenskommelsens grundpelare. Eriksson gör helt klart att 1) Säpo kommer att använda FRA, därmed faller den delen av Septemberöverenskommelsen, 2) upplysningsskyldigheten som alliansen gärna hänvisar till är befängd, då t.o.m. FRA själva uttalat ståndpunkten att de med automatik kommer att nyttja regeln om undantag av sekretesskäl. För det tredje 3) så stämmer Eriksson in i det som alla parter redan konstaterat, den ”specialdomstol” som i propositionen går under epitetet ”domstol” ingalunda är en domstol, och därmed är den senaste FRA propositionen inte rättssäker.

MEN

Vän av ordning frågar sig också; om det nu är så att FRA endast skulle släppa igenom ett väldigt filtrerat material till polisiära myndigheter, så uppstår ju per definition en stor mängd överskottsmaterial, som då ackumuleras inom FRA myndigheten. Med också polisen bland FRA-shoppens uppdragsgivare, torde ju obehaglig överskottsinformation bli än mer betydande, signifikant mycket mer än om FRA’s spioneri endast skulle beröra försvar och regeringsrelaterade uppdrag.

Slutsatsen torde ju därmed bli att trots Ericssons balanserade idéer om polisiär underrättelseinhämtning, förstärker hans utrednings framtida proposition på temat, indirekt själva grundproblemet med FRA. Inom denna myndighet är ju nämligen varken rättssäkerhet eller demokratisk anda möjlig att genomlysa. Ingen vet de facto precis vad som sker på Lovön, inte jag, inte du, inte Staffan Danielsson, eller ens statsministern. Alla är utelämnade till FRA’s goda vilja att själva lämna ut underlag för en extern kontroll.

Återigen aktualiseras problemet med FRA, så länge denna organisation agerar inkörsport finns det enorma problem, både i rättsäkerhet, kontroll och grundläggande förtroende hos allmänheten. Innan detta är adresserat på ett adekvat sätt kan inga kablar kopplas in, oavsett hur balanserad och kontrollerad den produkt är, som når slutanvändaren.

Därför måste grundproblemet lösas innan något annat ens är relevant för diskussion.

RIV UP, GÖR OM, GÖR RÄTT

Mvh

M

FRA shoppen öppnar och Tolgfors pissar i de Centerpartistiska frukostflingorna

april 2, 2009

Regeringen förbereder nu ett förslag om att även Säpo skall få använda sig av FRA:s avlyssning. Det innebär att FRA-shoppen är öppen igen. Och att svenska medborgare, i Sverige, skall komma att avlyssnas hos FRA. Om detta rappoterar SVT i kväll.

Detta följer mönstret av brasklappar och glidningar som haglat över oss sedan, den redan skröpliga Septemberuppgörelsen.

Detta innebär presis vad många av oss sagt hela tiden, Åkesson och Tolgfors pissar på Annie ”en seger” Johansson och Fredrick ”Jackpot” Federley, och värst av allt på alla oss liberala väljare som redan hade kväljningar inför den kollektiva kräkning som sveriges befolkning utsätt för.

Alltså sitter vi nu med en lag som ingen utom Åkersson och försvarsdepartementet vill ha, en fullständigt våldtagen överenskommelse ifrån September som är död och en regering som i mina ögon inte längre är värt ett skit!!!

Om inte Centerpartiet tvingar fram ett stop för kabelaccessen till FRA, antingen på eget hedersamt maner, eller stödjer den S motion som kräver detta kommer jag inte bara avsluta mitt Centerpartistiska medlemskap för all framtid, jag kommer aktivt opinonsbilda mot denna repressiva ursäkt till borgerlig regering.

Nu är det fan i mig dags för ett uttalande Annie Johansson, Staffan Danielsson, bestäm själva vem som vill börja!

Fy fan vad jag mår illa, god natt!


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.