Posted tagged ‘Swift’

SWIFT röstas ner av EP

februari 11, 2010

Via HAX,

EP tycker inte att det är en bra ide att lämna ut all rådata ifrån SWIFT till US utan möjlighet till kontroll, propotionalitet eller specifik misstanke, det tycker inte jag heller.

En knäpp på nästan till Alliansen som kuppade igenom avtalet dagen innan Lissabonsfördragets ikraft trädande och en dålig andra dag på jobbet för Malmström.

Men en jävligt bra dag för demokratin och rättsäkerheten, fortsättning lär följa

Bravo Lena Ek, bravo Christian Engström, bravo Piratpartiet!

… och folk undrar varför man börjar bli cynisk

januari 21, 2010

Ska amerikanska myndigheter godtyckligt kunna söka igenom alla EU medborgares internationella banktransaktioner? Ja, tycker Alliansen som lyckades med konststycket att som ordförandeland ”kuppa” igenom ett förslag, genom att brådstörtat insistera på handuppräckning en dag (den 30e november) innan Lissabonfördraget skulle ha gett Europa Parlamentet insyn i det ljusskygga avtalet.

Nu försöker en del grupperingar inom EP att bakvägen tillskansa sig en möjlighet att skapa någon sorts rättssäkerhet i denna tragiska affär.

Fortsättning följer… och folk undrar varför man börjar bli cynisk…


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.